De heer Frigge over de haven

Zondagochtend bijeenkomst 6 november 2016.

 

Mogelijk door de herfstachtige weersomstandigheden beleefden we met een beperkt gezelschap toch de leukste ochtend van alle tot dusver gehouden Zondagochtend bijeenkomsten.

Het bestuur had ditmaal een kapitein van het brandbestrijdingsvaartuig bereid gevonden over dit schip een lezing te geven.

Begonnen werd met een dia projectie van de Rotterdamse havens, met beelden van bedrijven, schepen en van alles wat met scheepvaart te maken had.

Tijdens de pauze vertoonde hij een bijzonder indrukwekkend schip, nl het brandbestrijdingsschip van de Rotterdamse Havendienst. En Hoe ­­­?­

Hij begon uitgebreid te vertellen welke bijzonderheden op dit schip aanwezig was en wat erbij te pas komt wat de bemanning aan speciale werkkleden ter beschikking staat.

Hij trok een tas open en haalde er een uniformjas uit, welke gedragen wordt door een havenmeester,

met rang uitmonstering.

Wie wil dit jasje even aan?  Een van de dames vond dit wel leuk en trok het aan. Ja, daar hoort ook een pet bij. Zet maar op,  ga zitten en wel aanhouden!

Vervolgens toonde hij een overal, zoals de bemanning die tijdens hun dienst dragen. Wie wil even die overal aantrekken? Dat heb ik maar gedaan en kreeg er gelijk een pet bij.  Aanhouden en ga maar zitten. Op dezelfde wijze werden vele dames van een rood hesje voorzien en onze Eva werd met een zwemvest opgetuigd. Zie je dat touwtje? Trek er maar aan! Blies dat ding zichzelf op!  We lachten ons slap natuurlijk. Maar er kwam nog een helm aan te pas, die moest ook op haar hoofd compleet met oog- en oorbeschermers.  Aanhouden en ga maar zitten!

Zo kwamen de mannen in het chemicaliënpak resp. in een gaspak voor ademhaling, gereduceerd naar 9 bar. Ook werd uit het gezelschap een dame verzocht een brandweerpak aan te trekken en kreeg daarbij een schuimkanon op schoot.

Ter sprake kwam hoe van een schipbreuk te ontsnappen. Men werd eerst in een (hier letterlijk) overlevingspak gehesen, waarna je op het achterschip in een reddingvlot kon stappen. Plaats voor 9 man, de laatste sluit af, riemen vast en drukt op een knop. Het schuin opgestelde vlot schiet het water in, kopje onder en komt boven. Er zit nog een motortje in en varen maar.    

Na afloop werd druk gefotografeerd van de uitgedoste deelnemers.

Het was een bijzonder leuke en leerzame zondag morgen.

 

Leen Maijstré.