Seniorenbelang Nissewaard

is opgericht om de belangen van senioren
in de gemeente Nissewaard te behartigen.

Naast de belangenbehartiging zetten we ons in om het in isolement
geraken van onze senioren te voorkomen.

En dit alles voor een contributie van maar € 25,00 per jaar.

Contributiebetalingen zijn welkom op rekeningnummer :

NL62INGB0007119383 t.n.v. Seniorenbelang Nissewaard.

 Op 12 mei 2016 hebben we tijdens de oprichtingsvergadering van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
ons aangemeld als lid.

Het toetreden tot deze federatie geeft ons de mogelijkheid om u vanaf die datum alles te kunnen bieden wat we voorheen via de ANBO konden bieden. Zoals kortingen op de premie ziektekosten verzekering.

Uiteraard is de hulp bij het invullen van de belastingaangifte ook nu weer gegarandeerd.

 Wat nog belangrijker is: door deze aansluiting zijn we ook lid van de Nederlandse Vereniging van Onafhangkelijke Gepensioneerden (NVOG). Hierdoor kunnen we weer invloed uitoefenen in Den Haag.

We kunnen nu stellen dat we weer een volwaardige belangenbehartiger zijn.

Nederlandse Vereniging van Onafhangkelijke Gepensioneerden