Vermogen ANBO verdampt, leden lopen weg

De ANBO maakt een moeilijke tijd door. Het eigen vermogen van deze ouderenbond is in 2 jaar tijd met 1,6 miljoen euro afgenomen naar 2,4 miljoen euro. Het ledental daalde in twee jaar met 42% procent naar 103.000. Dit gebeurde nadat het centrale bestuur van ANBO in 2015 alle lokale besturen ophief en hun banktegoeden blokkeerde.

Bezorgde oud-leden

De afgelopen weken kwamen op de redactie van Meldpunt! mails binnen van bezorgde oud-ANBO-leden. Zij maken zich zorgen over ANBO en wat er over is van het geld dat leden hebben opgebracht, nadat de ANBO in 2015 een ingrijpende structuurwijziging doorvoerde. Nu, twee jaar nadat ANBO met die nieuwe structuur begon, kijkt Meldpunt! samen met onderzoekswebsite Follow The Money of de nieuwe formule een succes is geworden.

Onrust

2 jaar geleden komt de ANBO in het nieuws nadat onrust is ontstaan bij lokale afdelingen. In de nieuwe opzet van de vereniging worden de lokale besturen opgeheven en komt het gezag sterker in het hoofdkantoor in Woerden te liggen. Niet langer bepalen de lokale afdelingen de agenda voor hun eigen gemeente. Lokale initiatiefnemers moeten voor een financiële bijdrage aankloppen bij het hoofdkantoor. Ze voelen zich buitenspel gezet, of zelfs afgezet. Daarop komen zij in het geweer. Diverse leden nemen zelf het heft in handen en beginnen zelf nieuwe lokale seniorenverenigingen. De brede en lokale basis van ANBO verbrokkelt.

Zoektocht

De ANBO verwijst voor de nieuw gekozen structuur naar een advies van consultancybureau Berenschot, maar wil het rapport niet openbaren. Ook jaarrekeningen blijven buiten beeld of worden slechts summier weergegeven. Meldpunt! en Follow the Money weten de hand te leggen op een aantal, tot nog toe geheim gehouden, documenten. Daaruit rijst een zorgelijk beeld over de ANBO. Zo slinkt het vermogen met 1 miljoen euro per jaar, daalt het aantal leden fors, ontstaan er tal van nieuwe bonden (inmiddels bijna 80, die zich hebben verenigd in een nieuwe koepel), en vragen nog altijd veel oud-leden en vrijwilligers zich af waarom al die veranderingen nu echt nodig waren.

Hoe groot is dan nog achterban van de ANBO? Hebben deze leden wel invloed op het beleid van de bond? En is de financiële huishouding van de ANBO voldoende transparant?

ANBO-directeur Liane den Haan gaat niet in om toelichting te geven in de uitzending.

In het programma "Meldpunt"van omroep MAX kreeg men een beetje inzicht in het handelen van de ANBO.