Fotoalbum

Zondagochtend bijeenkomst 8 April  2018.

 

Bij binnenkomst zag ik het al, enkele tafels stonden aan elkaar geschoven dwars in de zaal. Oh ja, dat is waar, we beleven weer een algemene ledenvergadering over het jaar 2017.  De notulen alsmede de agenda van de komende vergadering werden uitgedeeld.

Het voltallige bestuur nam plaats achter de tafels en de ad interim voorzitster Wil Mensink opende de vergadering.  Na het tragische familiedrama heeft zij het voorzitterschap van haar man overgenomen om de voortgang van onze seniorenvereniging voor te zetten tot de ledenvergadering.

Met een kort dankwoord voor het genoten vertrouwen van de leden beëindigde ze deze periode.

 

Vervolgens werd de nieuwe voorzitter aangekondigd, in persoon de Hr. Gerrit Don. Met een hamerslag werd dat beklonken en hij nam, onder dankzegging gelijk het gesprek over. Vanaf dit moment werd deze vergadering door hem geleid, om het 2e punt van de agenda te openen.       

Er waren geen mededelingen en binnen gekomen stukken.

Ook de goedkeuring van de vorige notulen ALV dd. 02-04 2017 werd een hamerslag.

 

De financiële verantwoording was ook geen probleem, want de kascontrole had het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. De kascommissie vraagt 3 nieuwe leden.

Ondergetekende heeft zich hiervoor opgegeven, alsmede de heer Stolk.

 

Verder blijven alle bestuursleden met hun functies herkiesbaar.

De planning voor 2018 moet een verrassing blijven.  Eva is hiervoor druk aan de slag en wijst er met nadruk op zich vooral op te geven voor een evenement. Minimaal moet een gezelschap uit 35 personen bestaan anders kost het de vereniging geld en daarbij komt ook nog dat een busmaatschappij niet beschikbaar is voor een lager aantal deelnemers. Dus als straks gevraagd wordt voor meerdere deelname geef je dan wel op anders benadeel je je eigen clubgenoten.

 

De nieuwe voorzitter hield nog een pleidooi over de privacy wetgeving. Deze wet bezorgt het bestuur grijze haren, want zij hebben te maken met beveiliging van persoonlijk gegevens van de leden. Het is een drama, want als je met Facebook bezig bent en je laat per ongeluk een scheet dan weet de hele wereld dat al, voordat je het zelf weet! Maar dit terzijde.

 

Daarna deelde Charles zijn 30 vragenlijstjes uit aan de leden en hebben we nog een halfuurtje kunnen puzzelen. Er waren 3 winnaars voor de 3e prijs en die moesten met vuistdikke dobbelstenen om de volgorde spelen. De winnares hiervan was J. van Vugt. De tweede prijs was voor G.Stolk en de eerste prijs was voor mevr. L. Brandsma. 

We hebben toch met zijn allen van een gezellige zondagmorgenbijeenkomst genoten. 

 

Leen Maijstré.