Zondagochtend bijeenkomst 03-02-2019.

 

In een volle zaal opende de voorzitter Gerrit Don de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de vele aanwezigen en in het bijzonder aan het ons al bekende echtpaar Jan Chris en Ria van Dam.

Na enkele opmerkingen, betreffen de nog te betalen contributie voor die dat nog niet betaald hebben, alsmede het een aantal onbezette stoelen voor de busrit op 16-02-2019 die hij graag zag te worden besteld.  Er is nog iets gezegd over een dagreisje op 13 april as. Daarna verzocht hij de heer  Jan Chris en Ria, te starten met de voorsteling.

 Vooraf vertelde hij wat  we te zien zouden krijgen over het inmiddels beroemde natuur en recreatie bos  Balij, gelegen in de omgeving van Pijnakker. In tegenstelling wat we een jaar eerder van het Balijbos hebben gezien werd nu een film getoond over het rijke en gevarieerde vogel- en overige dieren bestand, levend in de periode lente, zomer- en herfst.

 Er is een lap grond afgegraven en de grond hergebruikt voor een dijk. De ontstane plas is nu een eldorado voor de vogels etc. Nu het inmiddels is begroeid zie je een man, gehuld in een waterpak, door het riet sluipen om de mooiste opnames te m aken.

Maar dit bos is ook een productie bos. Voor het onderhoud worden de hoge bomen met groot machinaal geweld doorgezaagd, opgetild en in delen gezaagd en afgevoerd voor de verkoop. In een tempo sneller dan ik het opschrijf. Maar dit terzijde.

Muisstil hebben we van deze film genoten en na een korte pauze de rest bewonderd.

Het was een schitterende vertoning.        

 Het werd een bijzondere bijeenkomst.

 

Leen Maijstre

 

NB. De film is terug te zien op www.vodamfilm.nl/stappen in de Balij