Zondagochtend bijeenkomst 03-12-2017

Met deze laatste zitting van dit jaar opende de penningmeester Charles deze bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.

De verspreiders van de nieuwsbrieven Erik de Koning en ondergetekende werden verrast met een boterletter “S” voor hun bijdrage.

Bedankt, toch een leuke verrassing.

 Charles had een soort quiz samengesteld met 60 vragen die we konden oplossen en zo ging hij verder, hierna spelen we een bingo zonder ballen!

Hallo bent u er nog? Dan gaan we verder. De bedoeling is dat ik een verhaal vertel waarin getallen worden genoemd. Deze getallen krast u door op het bingo velletje.

Hij gaf het woord aan een onbekende juffrouw die ons iets onbegrijpelijks in een rad tempo vertelde over telefoonzaken waar niemand belangstelling voor had en de meesten er zelfs niks van begrepen. 

Daarna kwam Gré Wiegman aan het woord met een relaas over haar contact met de gemeente betreffende de problemen voor het vervoer van personen uit de omliggende gemeenten. Het tijdig ophalen cq terugbrengen is een verwarrende en tijdrovende zaak. De gemeenteambtenaren doen hun best daar een fatsoenlijke oplossing voor te bedenken, daar is Gré wel van verzekerd, echter niet hoe lang het duurt.        

 Het quiz papier, dubbelzijdig A4 formaat, werd uitgedeeld en allen aan het puzzelen gezet om even 60 vragen te beantwoorden. Een hele opgave maar wel leuk om te doen.  Uiteindelijk werden Riet Niemeijer en Gerda Stolk de winnaars en konden ook met een amandel kerstkrans “S” als prijs naar huis.

Test: hoeveel is 30 gedeeld door ½ + 10? = 70. Dat is algebra, delen met een ½ is vermenigvuldigen met het omgekeerde!  = 60 + 10.

 

Dan de bingo (zonder ballen) door Charles.

Zoals gezegd moesten we terdege opletten en luisteren naar het verhaal en de opgenoemde getallen, snel opzoeken en doorkruisen. Net zo lang tot iemand “bingo” riep.  Na een aantal ronden werden als winnaar opgeroepen Joop Kolijn en Dinie Laurens. Ook zij gingen met een amandel kerstletter “S” huiswaarts.

Alles bij elkaar genomen werd het weer een gezellige zondagochtend bijeenkomst.

 

Leen Maijstre.